MILJÖ, ENKELHET & SÄKERHET 
 

Bensin & Oljeinstallationer AB, BOAB är ett entreprenadföretag som utför anläggnings- arbeten, installationsarbeten och servicearbeten åt bensinstationer. 

Vi hjälper till och tar ansvar för hela kedjan 

 

Effektiv service och snabba leveranser!

 

Vi erbjuder helhetslösningar och utför bland annat: 

Vi tar ansvaret för hela kedjan, från markarbete till färdig anläggning. Även vid sanering av förorenad mark kan vi ta rollen som totalentreprenör.

 

För att kunna erbjuda en så effektiv service som möjligt har vi investerat i ett serviceorderprogram, där du som kund kan få möjlighet att följa din order. 

 

Vi på BOAB är också kända för vår förmåga att snabbt kunna hjälpa våra kunder, genom att vi har rätt material klart för omedelbar leverans. 

 

Vi välkomnar er som handhåller någon form av drivmedelsanläggning och/eller tvättanläggning i landet och vi är certifierade genom SPT/SPI för arbeten på drivmedelsanläggningar. 

 
  • Nergrävning av cisterner
  • Byte och installation av pumpar
  • Ombyggnader och renoveringar av tvätthallar
  • Nyinstallationer enligt MSB:s föreskrifter
  • Inredning/ombyggnader av butiker
  • Installation av oljeavskiljare/reningsverk
  • Kompletta markarbeten
  • Marksanering
  • Fasadrenoveringar