Länkar

   

 
   

www.sptass.eu

  
Scandinavian Petroleum Technic Association, SPT Association, är den nordiska drivmedelsbranschens branschorganisation. Organisationen har funnits sedan 1973 (tidigare under namnet SMF).

 

 

www.swedac.se

  
SWEDAC är nationellt ackrediteringsorgan och ansvarar för kontrollfrågor enligt lagen om teknisk kontroll. Detta innebär att vi kompetensprövar verksamheter som utför analys, provning, kalibrering, certifiering, kontroll och besiktning.
 

 

www.ledningskollen.se

   

Ledningskollen är en gratis webbtjänst där du som planerar att gräva, schakta eller spränga kan få besked om vem som har olika typer av infrastruktur nedgrävd i närheten av ditt tänkta arbetsområde 

 


 
www.orbicon.se

  
Orbicon är ett rikstäckande företas som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom Mark & Miljö, Bygg & Anläggning och CSR 

 

 
 

www.wayne.se

  
Dresser Wayne har funnits i branschen ända sedan 1891 då de designade sin första bensinpump. 

 

 

www.gilbarco.com

  
Gilbarco Veeder-Root är världsledande inom bränsle- och betalningssystem. 

 

 

 

www.spimfab.se

  
SPIMFAB bildades 1997 av oljebolagen för att identifiera, undersöka och vid behov sanera gamla bensinstationer. 

 

 

 

www.stor.org

  
Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening - En sammanslutning av specialister som säkrar miljön.