Arbeten vi utfört 

 

Idag har vi servicepersonal som dagligen cirkulerar mellan Stockholm och Göteborg, alltid beredd att rycka ut för att hjälpa våra kunder. Oavsett om du behöver fixa till ditt trafikskadade skärmtak, byta kompressor eller något annat så löser vi det. 

 

Efter många år i branschen kan vi det här med samordning och kunskaps-basen hos våra anställda är mycket bred.

Oljehaltigt avloppsvatten utgör en miljöfara, är skadligt i reningsanläggningar och hälsofarligt för personer som arbetar med avloppssystem.

Olja och slam avsätts tillsammans med andra avfallsprodukter på rörens innerväggar och kan leda till igensättning och gasexplosion.

 

BOAB är en totalentreprenör när det gäller oljeavskiljare/ reningsverk. Åt tvätthallar och på reningsanläggningar gör vi hela jobbet, från rördragning till installation. Vi arbetar med en mängd olika typer av oljeavskiljare, vi har rätt modell för ditt projekt!
  

Några av våra referensarbeten: 
 

Komplett gör det själv-tvättanläggning 
(Referens: Din Biltvätt i Floda) 
 

 
 

Omprofilering på stationer 
 

  

 
 

Installation av drivmedelsanläggning

     
 

Nedläggning och framgrävning av diverse cisterner

   

 
 

Montage, installation samt reparation av mätare 
  

 
 

Nedläggning av oljeavskiljare och montering av spilloljeplattor

 

 

 

 

Reparation och montering av alla typer av skärmtak 

 

 

Montering av ny centralpåfyllningslåda 

 
(vänstra bilden visar gamla påfyllningen.) 
 

Gräver provgropar inför provtagning och sanering