Avslutade arbeten

 

BOAB förenar innovation och nyfikenhet med hederligt hantverk, byggt på vår långa erfarenhet. Med dryga 30 år i branschen har vi bred kompetens och i våra arbeten värnar vi om miljön och säkerheten. 

 

Som entreprenadföretag som utför anläggnings-, installations- och servicearbeten åt bensinstationer tar vi tar ansvaret för hela kedjan, från markarbete till färdig anläggning. 

Även när det gäller sanering av förorenad mark kan vi ta rollen som totalentreprenör.

 

För oss är det viktigt att du som kund bli nöjd och därför arbetar vi utifrån dina behov. Vi strävar efter att hålla en god personlig service och mycket hög kvalitet på våra arbeten. 
 
Här finner du några av våra avslutade arbeten: 

 

Shell - Annelund

 
Installation av E-85. Nedläggning av 10 m3 cistern. Nya sugar samt andra rörarbeten. Demontering av gamla pumpar samt montering av nya. Potentialutjämning och ny centralpåfyllning.


 

  
 

Borås Stad - Viskastrandsgymnasiet 

 
Uppgrävning av spilloljetank
 

 

 


  
 

ST1 Service Borås

 
Omprofilering under hösten -09 

 

 

Shell - Älvängen

 
Avidentifiering av gammal Shell Express-station samt uppgrävning av rörledningar och cisterner. Även sanering med hjälp av Sandströms Miljö & Hälsa.