Kontakta oss på tel: 0320-309 50

Anlita oss för att bygga biltvätt

Anlita oss för att bygga biltvätt

Att anlägga tvättbås gynnar miljön

BOAB är ett företag som jobbar med bensinstationer på olika sätt, genom att erbjuda tjänster inom både anläggning, service och installation. Ett av områdena innefattar att bygga biltvättar och anlägga tvättbås och detta är något som växer och utvecklas mer och mer.

Anledningen är att i tvättbås har man en anläggning med bland annat oljeavskiljare för miljöns skull. Att tvätta bilen på sin tomt eller garageuppfart är inte bra för miljön eftersom där rinner olja och andra miljögifter rakt ner i marken utan att filtreras. Efterfrågan på produkter och lösningar som gynnar miljön växer glädjande nog och därför blir det också allt vanligare att kunder kontaktar oss för hjälp med att bygga biltvätt som klarar alla miljökrav.

Vi både renoverar och rustar upp befintliga, samt bygger nya och vi tar ansvar för hela processen från markarbete till en färdig anläggning. Att bygga biltvätt och kostnad för det är beroende på omfattning, men vi vet också att det är en investering både för företag och vår miljö. De som finns används flitigt och vi märker att det finns behov av ännu fler. Hos BOAB finns ett team som besitter stor kunskap och erfarenhet av att anlägga tvättbås.

Tvätthallsrenovering Shell Ängelholm

Bygga biltvätt och kostnad för det

Projektet med att bygga biltvätt har av naturliga skäl en kostnad, men det är något ni snart kommer att ha tjänat igen. Fler och fler förstår att det inte är försvarbart att tvätta bilen hemma på sin tomt där miljögifter i vattnet rinner rakt ut i naturen eller i våra brunnar.

Fler tar också ansvar för att istället köra bilen till någon av de anlagda och anpassade tvättbås som finns, men det behövs fler. Dels för att efterfrågan är stor och för att göra det ännu mer tillgängligt för alla att använda det. Att anlägga tvättbås är gynnsamt för alla parter och en god sak för miljön.

Skulle det vara så att ni redan har en biltvätt men har ett behov av att renovera eller rusta upp den så jobbar vi även med det. Service av befintliga tvättbås är en del av det vi gör regelbundet, så att de fortsätter hålla måttet och kraven som ställs. Om ni vill förändra eller bygga till något i er biltvätt så är det viktigt att man gör en besiktning av den så att den klarar de miljökrav som finns och sådana är vi auktoriserade för att göra.

Utöver detta så kan vi hjälpa till med sanering av mark som blivit förorenad och allt det här gör oss till en totalentreprenad, vilket gör det enklare för våra kunder.