Byggnader & Fastigheter

Snabb och effektiv service

Vi har sedan årtionden tillbaka haft serviceavtal åt större bolag & som mest har vår kapacitet rört sig om >150 bensinstationer att sköta.

Vi har på uppdrag av kund haft hand om samtliga dokumentation, felanmälningar & försäkringsärenden gällande dessa stationer & fastigheter och har en väl in-arbetat service order system för att sköta det.

Kontakta oss om ni behöver hjälp med att serva era fastigheter i framtiden !

BOAB erbjuder fastighetsunderhåll som bland annat:

  • Renoveringar
  • VVS
  • Rivning
  • Tak
  • Belysning
  • Löpande underhåll
  • Försäkringsärenden