Kontakta oss på tel: 0320-309 50

Oljeavskiljare

BOAB är återförsäljare av landets alla tillverkare av reningsverk, oljeavskiljare samt diverse larmenheter & givare.

Dimensionering

Vi dimensionerar din yta som skall renas från eventuella föroreningar

Offert

Efter att vi dimensionerat er nya Avskiljare skickas offert inkl. nedläggning.

Kommunen/ Bygglov?

Vi kan stå till tjänst med Bygglov /anmälan till Byggnadskontoret i din kommun

Innan avloppsvatten får släppas ut måste det enligt gällande lag tas om hand och renas. I annat fall kan de föroreningar och smittämnen som finns i avloppsvattnet påverka miljön eller människors hälsa negativt. Olja & slam som avsätts tillsammans med andra avfallsprodukter på rörens innerväggar KAN leda till igensättning och i värsta scenario gas explosion.

110 m3 reningsanläggning i väldigt komplicerade markförhållanden utförd av BOAB hösten 2019

Nedläggning av

  • 2 st Slamavskiljare 40 m3
  • 2 st Biotankar 60 m3
  • 1 st provtagningsbrunn
  • Larm med enhet finns monterade lätt tillgängligt inne i El central

GDS – Tvättanläggning utförd av BOAB 2021

Nedläggning av

  • 2 st Slamavskiljare
  • 1 st Oljeavskiljare
  • 1 st pumpkammare
  • 1 st provtagningsbrunn
  • Larm med enhet finns monterade lätt tillgängligt inne i El central

Svenska Kyrkan Pastorat Örby 2022

Nedläggning Slamavskiljare + Oljeavskiljare till deras fordons tvätthall.

Anledningen till slamavskiljare innan Oljeavskiljare på denna anläggning är för att samla upp gräs som blir från däck och gräsklipparen som kommer tvättas inne i hallen.