Oljeavskiljare

Montage av oljeavskiljare och reningsverk

Oljehaltigt avloppsvatten utgör en miljöfara, är skadligt i reningsanläggningar och hälsofarligt för personer som arbetar med avloppssystem. Olja och slam avsätts tillsammans med andra avfallsprodukter på rörens innerväggar och kan leda till igensättning och gasexplosion.

BOAB är en totalentreprenör när det gäller oljeavskiljare/reningsverk. Åt tvätthallar och på reningsanläggningar gör vi hela jobbet, från rördragning till installation. Vi arbetar med en mängd olika typer av oljeavskiljare, vi har rätt modell för ditt projekt!