Entreprenad

Totalentreprenör inom bygg och sanering

BOAB är ett väl-etablerat entreprenadföretag som utför specialarbeten, anläggnings & installationer, reparation och servicearbeten åt kundernas behov.

I hela landet !

Vi projekterar bygget, om ni så önskar. Från en lätt tanke till färdig anläggning. Även vid sanering av förorenad mark kan vi ta rollen som totalentreprenör och samordna att det blir rent.

Rivning

Ibland är byggnaden ett problem för er, då löser vi det, miljövänligt och effektivt.

Vi erbjuder följande tjänster:

 • Byggnationer av GDS Tvättar
 • Byggnationer av Tvätthallar
 • Byggnationer av Drivmedels anläggningar / marknadsplatser
 • Nedgrävning av cicterner
 • Renovering av tvätthallar
 • Installation av oljeavskiljare & reningsverk
 • Kompletta markarbeten
 • Marksanering
 • Fasadrenoveringar
 • Nyinstallationer enlig MSB:s föreskrifter
 • Inredning/ombyggnationer av butiker